Dijimecmua Ana Sayfa
Giriş Yap veya Üye Ol
Yaz c Catering - Catering Yemek Sanayi Haberleri ve Reklamları
Ana Sayfa > Yaz c Catering

Yaz c Catering


Yemek sanayi alan nda 25 y ld r hizmet veren Yaz c Catering, 25 y l n tecr besini, yenilik i ve at l mc ruhu ile birle tirip sekt re canl l k, yenilik ilik ve rekabet ruhu getirme misyonuyla harmanlamaktad r.

Yaz c Catering, yemek retiminde hijyenikli in tek ba na yeterli olmad n n bilincinde ve bu do rultuda yemek lezzetinden, yeme in sofran za geldi i ana kadar olan t m s reci b y k bir titizlikle y netmektedir. Yaz c Catering, bu a amada d zenli ve y ksek kontrol mekanizmas n n yan s ra yemek retim sekt r n n her a amas na olan hakimiyeti ile rakipleri ile ciddi avantajlar sa lamaktad r.

Yaz c Catering, ta ma yemek hizmetinin yan s ra, yerinde retim hizmetleri ve organik paket yemek konusunda da farkl bir konseptle vazge ilmez bir lezzet olma yolunda emin ad mlarla ilerlemektedir.

Hizmet Alanlar m z

OKULLAR
ocuklar m z yar nlar m zd r; umudumuz ve bu lkenin gen beyinleridir. Onlar gelece e sa l kl bir ekilde haz rlayacak olan bizleriz. Bu nedenle onlar n dengeli ve zengin yemeklerle beslenmeleri gerekti inin bilincindeyiz. Yaz c 'n n haz rlad sa l kl yemeklerin sunumu da ocuklar m za zel porselen tabaklarda ve seflon tepsilerde yap lmaktad r.

FABR KALAR
G n i ersinde yo un al ma ko ullar n n getirmi oldu u enerji kayb n n ortadan kaldurulmasu i in olu turulan g nl k yemek listesi protein, vitamin, enerji a s ndan birbirini tamamlayacak ekilde d zenlenmi tir. B ylece g n i ersinde kaybetti imiz enerjinin tekrar kazan lmas ama lanm t r.

ZEL DAVETLER ve G NLER
zel g nlerin hayat m zda her zaman ayr bir yeri vard r. ocu umuzun ilk okudu u an, niversiteden mezun oldu u g n, hayat m z bir ba kas yla birle tirdi imiz tarih yada yeni kurdu umuz bir i yerinin a l ... Hepsi unutulmaz g nler.

Yaz c Catering
" nk siz nemlisiniz."
 
ANA SAYFA  l  HAKKIMIZDA  l  YASAL UYARI  l  YAYINCI AVANTAJLARI  l  SIK SORULAN SORULAR  l  BASIN ODASI  l  İŞLEM REHBERİ  l  İLETİŞİM

Ücretsiz Yayınlar

© Dijimecmua.com - 2017